Cocoon Culture No.47

About
News
Search
Library
Gallery
Music
Shop
Links
Contact
Guestbook
*

 

Ogglebokk - Presantasjon


[Revised : 12-Sep-2001]

Om dikteren

Svein Magnar Lie, født 1969, Karmøy. Utdannet som informasjons ingeniør ved university of strathclyde; Glasgow, 1994. Virker for tiden som universal kunstner innen audio+visuelle og litterære utrykksformer. [ ...mer ]

Beskrivelse av sammlingens innhold

« Ogglebokk er dikt på veien mot min løsrivelsen fra verden. Mentale fotografier. Refleksjoner jeg har gjort meg. Tanker som jeg har hatt. Mine opplevelser. Mitt møte med verden. På godt og vondt. Undring over hva livet egentlig handler om ? Hva er livet ? Hvordan er virkeligheten ? Hva er sant ? Hva er løgn ? »

Nøkkel ord : Personlig, refleksjoner, observasjoner, tanker, undring, ubevisst, umiddelbart.

Temaer : livet. virkelighet. mening. media. arbeid. system. samfunn.

Språk : Kvasi-dialekt. Norsk. Normløst. Dynamisk. Muntlig.

Sammendrag : Et personlig utrykk som springer ut fra dikterens møte med verden.

Kronologisk dikt oversikt

Sommer på taket i Sydenhamroad + Damå i gågatå + Greit + En vakker morgen + Han såve + Tonen + Trykk+bår+faen + Ødemarkå + Plassen å folkå + Ensomheten + Sjølransakelse å vonanger + Stemming frå Amsterdam + Det å tenka + Livsverk + Vil å kan + Et glimt fra livets kjedelige sider + Di store vitenskapsmenn + Tidlig morgen i Byen + Lite å gi + Når du e' liten + E'kje normal + TeknoGud +  Norge/Noreg + Faen 1&2 + Nå? + Litå ti + Byen + Noge så passe meg? + Have + Gammale klasse vennina + Poesi + Leve du? + Arbeid og lek + Høgt utdanna umedarbeidar + Endespor + Ingen vet + Idealisten og Realisten + Revolusjonen + Ein Gronn å ein Meining + Vanskelige Spørsmål + Vestavinden + Himmelen i Newcastle + På dekk om nåttå + Dillema + Demokrati + Demokratiets tilblivelse + Avskjed + Livet + Handlingslamma + Systemet + Høst + Sjekka damer + På ei hytta ut mot have + Snoken + Livsfrykt + Samtale + Blåe flekkar + Mannen så gjekk + Media å faenskap + Vannklosett besøket + Kravstore + Ærlighet + Livskamp + Sunnmøringen i NRK + Genbiologi + IQ undersøkelsen + Alt ein vil å ikkje vil .. vær å ha + Gla + Føla seg spesielle + Ka eg e'

Verkets form og utvikling

Ogglebokk er en sammensmeltning av tekst og visuelt materiale. En collage av dikt og annen samtidig informasjon; som er revet opp i fragmenter og monter på en bakgrunn.

Den grafiske utformingen er dynamisk og blir aldrig ferdig, den påbygges hele tiden. Dette er det 5.opplaget, og alle utgavene har vært forskjellige. Med tiden er noe er lagt til og noe tatt bort.

Det hele utvikler seg mot å bli stadig mer nedlesset i reklame. Tilslutt vil kanskje hele verket og all teksten drukne og forsvinne i reklame. Det flyter i sammen og tilslutt er det ikke lenger mulig å skille det  opprinnelige budskapet fra reklamen. Alt drukner i et hav av skjemaer og logoer. Idag er jo alt reklame-finansiert. Alle er avhengig av oppmerksomhet. Alle trenger lyttere eller seere. Alle brøler, men ingen vil høre. Ingen har lenger noe å si. Oppmerksomhet er makt. Og det er mange som vil bestemme.

Kommentar til nettutgaven

Nedlastings tiden på sidene virke kanskje noe lang. Forhåpentligvis vil dette bedre seg i fremtiden. Denne electroniske utgaven er basert på 5.versjon av verket. Begrenset gjennværende fysisk opplag. Bestill nå.


Copyright © 1999-2002 Cocoon culture no.47 ®. All rights reserved.
[ ? ] [ Top ] [ Back ]
Hit Counter