Cocoon Culture No.47

About
News
Search
Library
Gallery
Music
Shop
Links
Contact
Guestbook
*

 

Dial-a-poem


Last update : September 12, 2001mobile198.jpg (2684 bytes)

Ogglebokk er nå tilgjengelig også i SMS format.

Send en tekstmelding til nummer 1995,  med innhold :

<CC47 OB>

Du får da tilsendt et tilfeldig utvalgt dikt som tekstmelding.

Det koster kr.1,75 NOK per dikt. (kr. 1 for forspørslen og kr. 0.75 for svaret.)

NB! Du må ha tilgang til Telenor's SMS sentral (+47 9000 2100) for å kunne benytte deg av denne tjenesten.

CC47 er en forkortelse for Cocoon culture no.47, og OB er en forkortelse for OggleBokk.

God lesning.


Copyright © 1999-2002 Cocoon culture no.47 ®. All rights reserved.
[ ? ] [ Top ] [ Back ]
Hit Counter