Cocoon Culture No.47

About
News
Search
Library
Gallery
Music
Shop
Links
Contact
Guestbook
*

 

Ogglebokk - Oversikt :)


Diktsammling : Svein Magnar Lie

Ogglebokk består av 70 utvalgte dikt skapt i tidsrommet 1990-95. Grafisk utforming påbegynnt -97. Synergi mellom tekst og grafisk bakgrunn.

Diktene er innspirert av verden og samtidens ånd. Temaene spenner fra teknologiske og samfunnsmessige betraktninger, til eksistensielle og filosofiske grublerier.  [ mer ]

Nettutgaven ligger nærmest mulig den orginale kilden. Alternative representasjoner med høyere oppløsning er tilgjengelige fra [ CC shop ] i trykket eller elektronisk form.

I en test periode kan du nå laste ned Ogglebokk for avlinje lesning.

[ Les ] OGGLEBOKK (Grafisk WEB utgave)

PS. Dersom den grafiske utgaven skulle vise seg å være for tung nedlastningsmessig, finnes det også en ren [ tekst utgave ] .

Prøv også cocoon cultures nystartede [ dial-a-poem ] tjeneste. For folk i bevegelse. ( SMS format ).

Ogglebokk er også tilgjengelig i WAP format på addressen : www.wapJazz.com/ogglebokk/

En animert versjon er også tilgjengelig i flash format, denne må vel kunne sies å være den ultimate e-bok : [ Les ]

Ogglebokk - Omslag

Skaper : Svein Magnar Lie
ISBN: 82-92188-02-9
D.C:URN:NBN:no-a263
Nettutgave 2000
Holeman-Press

[ Bestill Ogglebokk ]

[ Dial-a-poem ]

[ Laste ned Ogglebokk ]

[ Feedback ]


Copyright © 1999-2002 Cocoon culture no.47 ®. All rights reserved.
[ ? ] [ Top ] [ Back ]
Hit Counter